32. Амьдралаас төрсөн үзэмж сайхан

Амьдралаас төрсөн үзэмж сайхан
Хайрыг минь гүнзгийрүүлсэн юм.

Үхлээс үүдсэн төгөлдөр сайхан
Цэцэн билгийг минь гүнзгийрүүлсэн юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 32
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.