33. Огоорлоос ирэх ханамж

Шаналах нь хайр биш.
Эзэмдэх нь хайр биш.
Албадах нь хайр биш.
Нэгдлийн гэрэл дотор
Огоорлоос ирэх ханамж
Цорын ганц хайр юм.
Энэ хуудасны орчуулга: Czech
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 33
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.