35. Хоёр зүйлээс би асар их баяслыг авдаг

Хоёр зүйлээс би асар их баяслыг авдаг:
Цурам хийхгүй төгөлдөржилт
Хийгээд
Зүүд бус жинхэнэ ханамж.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 35
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.