36. Амжилтанд хүр бас цаашаа үргэлжлүүл

Өдөр бүр амжилтанд хүрэхийн тулд
Бурхан болох хүмүүнд би хайртай.

Дандаа цаашаа үргэлжлүүлэхийн тулд
Хүмүүн болох Бурханд би хайртай.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 36
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.