38. Цаг хугацааны дуран

Хүслийн амьдрал минь
Цаг хугацааны дуранг
Эзэмшихийг хүснэ.

Бурханыг Таалалаар нь
Баярлуулахын тулд
Тэмүүлэлт амьдрал минь
Тэр дуранг
Бурхан ямагт Өөртөө хадгалж,
Үргэлж хэрэглэж явахыг хүсдэг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 38
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.