43. Бурхан түүнийг хайрладаг боловч

Түүнийг Бурхан хайрладаг боловч,
Тэр зүрхнийхээ гунигийн эзэн.
Түүнийг Бурхан адисладаг боловч,
Тэр амьдралынхаа бүтэлгүйтлийн эзэн.

Яагаад?
Яагаад?
Яагаад?
Учир нь тэр нэрээ
Хайр, бишрэл, огооролоор
Сольж амжаагүй байгаа юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 43
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.