48. Аажмаар ба тасралтгүй

Аажмаар ухаан цэвэрлэгддэг.
Тасралтгүй зүрх ариусдаг.
Нөхцөл болзолгүй сүнс
Дээдгэгээнийг тунхагладаг.
Туйлын дээдээр хайрт Дээдгэгээн минь
Өөрийн бүтээл хүүхдийн дотор болон
Тэр хүүхдээр дамжуулан
Өөртөө ханамжийг өгдөг.
Энэ хуудасны орчуулга: Czech
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 48
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.