49. Хамгийн сайн, хамгийн муу

Хүнд буй хамгийн сайн зүйл бол
Түүний талархлын дөл.

Хүнд буй адгийн муу зүйл бол
Түүний давахын аргагүй
Талархалгүйн овоо.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 49
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.