52. Өгүүлсэн түүхүүд

Сүнсний минь баяр баяслын
Өгүүлсэн түүхүүд итгэхэд хэцүү.

Зүрхний минь шаналал
Өгүүлсэн түүхүүд итгэх боломжгүй.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 52
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.