53. Салшгүй хоёр анд

Мунхаг харанхуй, чадвар мөхөс хоёр
Салшгүй андууд.
Цэцэг билэг, авъяас чадвар хоёр
Салшгүй андууд
Дээрээс нь
Мөнхийн төгс найзууд.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 53
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.