54. Эцсийн эцэст

Эцсийн эцэст,
Үнэн улам бүр хүчээ авч байна.
Эцсийн эцэст,
Бурханы Ялалтыг би тунхаглаж чадна.
Эцсийн эцэст,
Эзэн Дээдгэгээнээ инээмсэглэхийг би харах болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 54
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.