56. Тэр үхлийн сорилтыг хүлээн авлаа

Тэр үхлийн сорилтыг хүлээн аваад
Ийнхүү тунхаглалаа:
“Дэлхийн амьдрал
Хүмүүний бүтэлгүйтлийн шөнө бус.
Диваажингийн амьдрал
Ханамжит баясалтай бууж ирж байна.”
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 56
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.