58. Туйлын дээд Бодит үнэн

Жинхэнэ агуу зүйл тэнгэрт бий.
Жинхэнэ сайн зүйл газарт бий.
Жинхэнэ уужим зүйл дотор бий.
Туйлын дээд Жинхэнэ бодит үнэн
Газар, тэнгэр,
Дотно, гадна бий.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 58
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.