59. Хүмүүний амьдрал, бурханлаг амьдрал

Хүмүүний амьдрал бол
Айдсын боол.
Бурханлаг амьдрал бол
Эрх чөлөөт ертөнцийн эр зориг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 59
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.