61. Өчигдөр, өнөөдөр, маргааш

Өчигдөр
Дуурайлт миний мунхаг харанхуйг тэжээж байлаа.

Өнөөдөр
Хязгаар миний хүлээсийг минь нэмж байна.

Маргааш
Тэмүүлэл миний чөлөөллийг зарлах болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 61
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.