62. Тэнгэрлэг нэр алдрын цэцэглэл

Гагцхүү бүрмөсөн чи
Зэрлэг ухаанаа номхтго!
Тэнгэрлэг нэр алдар чинь
Эргэн тойронд цэцэглэхийг
Тун удахгүй чи харах болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 62
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.