64. Чухам тэр өдөр

Дэлхийн эрэлчин зүрх
Нэгэн өдөр чин сэтгэлийн болно.
Чухам тэр өдөр
Тэнгэрээс даллан дуудах мутар
Үр шимээ өгнө.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 64
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.