69. Хэрхэн хайрлахыг хүн төрөлхтөнд заахын тулд

Хэрхэн хайрлахыг
Хүн төрөлхтөнд заахын тулд
Би эхлээд
Бурханы сонгомол тагтаа болж
Үргэлж тэнгэрт дүүлэн нисэх ёстой.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 69
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.