68. Хүмүүний мөн чанарт

Хүмүүний мөн чанарт
Хүн бүрийн мэдэх
Нэгэн зүйл бий:
Хүлээсийн зуулт.

Хүмүүний мөн чанарт
Бараг хүн мэдэхгүй
Бас нэгэн зүйл бий:
Эрх чөлөөний цаасан шувуу.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 68
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.