78. Нууц зам

Бурханы Өндөрлөгт хүрэх
Нууц замыг би оллоо:
Бүхнээс дорд хүмүүний
Хамгийн бохир хөлөнд
Би зүгээр л хүрдэг юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 78
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.