83. Диваажин буудаг, дэлхий өөдлөн дээшилдэг

Би зориуд бас
Үнэн сэтгэлээсээ зүтгэхэд
Диваажин буун ирдэг.

Би эргэлзэлгүй бас
Нөхцөл болзолгүйгээр хайрлахад
Газар дэлхий өөдлөн дээшилдэг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 83
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.