84. Хоёр нууц хүсэл

Миний хоёр нууц хүсэл:
Хүмүүний өөрчлөгдсөн ухааныг
Бурханд би үзүүлэх болно.
Бурханы Нигүүсэлийн Өлмийг
Хүмүүнд би үзүүлэх болно.
Энэ хуудасны орчуулга: Czech
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 84
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.