85. Зөвхөн гурван алхмын урд

Зөвхөн нэг алхмын урд
Бурханы Нигүүсэл байна.

Зөвхөн хоёр алхмын урд
Миний өөрчлөлт хувирал байна.

Зөвхөн гурван алхмын урд
Бурханы Ханамжийн Мишээл,
Миний талархлын мэгшил байна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 85
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.