86. Зүүдгүй шөнө

Зүүдгүй шөнө
Өөдлөх шинжгүй өдрийг өгдөг.

Нойргүй шөнө
Тав тухгүй өдрийг өгдөг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 86
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.