87. Замбараагүй шуугиант дуудлага

Доороос ирэх замбараагүй шуугиант дуудлага
Намайг, бүхий л оршнолыг минь айлгадаг.

Дээрээс ирэх төгөлдөр аниргүй дуудлага
Намайг, миний бүхнийг гэгээрүүлдэг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 87
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.