93. Боломжгүй зүйл биш

Бурханы гэгээрэл бол
Хүмүүний хувьд боломжгүй зүйл биш.
Дэлхийн хувирал өөрчлөлт бол
Дэлхийн хувьд боломжгүй зүйл биш.
Гималайг давах мэт
Өөрийгөө хэдийдэн давах
Миний хувьд боломжгүй зүйл биш.
Энэ хуудасны орчуулга: Czech
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 93
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.