24017

Эзэн минь,
Өөртөө хангалуун хүмүүсээс
Үргэлж хол байх боломжийг
Надад хайрлаач!
Танаас би гуйн залбиръя.
Эзэн минь,
Зөвхөн Танаас
Байнга хамаардаг хүмүүстэй
Үргэлж ойр байх боломжийг
Надад хайрлаач!
Танаас би гуйн залбиръя.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24017
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.