24018

Эзэн Дээдгэгээн минь
Таныхаа бүхнийг мэдэх,
Бүхнийг хангах Хүсэлийг би
Зориуд, санаатай ойлгохыг хүсэхгүй үедээ
Сэтгэлийн гүнээс Танд хайртай хэмээн
Хэрхэн зүрхэлж хэлэхээ мэдэхгүй байна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24018
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.