45. Учир нь тэр хайрладаг

Хөгжин дэвших дэлхийг
Тэр хайрладаг учир
Бурхан түүнд
Мөнх оршнолынхоо Хүчийг өгсөн юм.

Бууж ирэх Диваажинг
Тэр хайрладаг учир
Бурхан түүнд
Хязгааргүй оршнолынхоо Уртыг өгсөн юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 45
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.