46. Бурхан намайг хайрладаггүй

Намайг хайрладгаас илүү
Бурхан тэр эмэгтэйг хайрладаг.
Ай халаг гэж!
Бурхан намайг хайрлахаа больсон.
Ай халаг гэж!
Хамгийн сүүлийн, цорын ганц аврал бол
Чинхүү өөртөө итгэх итгэлийн минь гэрэл юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 46
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.