89. Эрхэм дээд хичээл

Тэмүүллийн дуудлагаа би
Хүн төрөлхтний
Тоомжиргүй уур амьсгалтай солилцдог.
Яагаад би ийм тэнэг юм бол?
Үнэндээ, энэ бол Эзэний минь
Нигүүсэл, Өршөөл, Төгөлдөржил, Ханамжийн
Сургууль дээр сурсан
Эрхэм дээд хичээл юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 89
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.