90. Эрх чөлөөт Мөнхийн амьдрал

Бусдын төлөө байх нь
Эрх чөлөөний мөрөөдөлтэй гэсэн үг.
Элэгсэг дотно байх нь
Эрх чөлөө бодит болохыг илтгэнэ.
Нэгдэлтэй байх нь
Эрх чөлөөт Мөнхийн амьдралыг хэлнэ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 90
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.